Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować dowolny obiekt, gdzie głównym kryterium oceny będzie design budynku. Dany obiekt musi również spełniać minimum jedno z dodatkowych kryteriów:

 1. Efektywność energetyczna i ekologia
 2. Bezpieczeństwo pożarowe
 3. Komfort wewnętrzny (akustyka i mikroklimat pomieszczeń).

Konkurs kierowany jest do dwóch grup:

 • architektów: pracowników biur projektowych lub samodzielnych architektów
 • studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych

Studenci bądź zespoły studentów mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe inżynierskie i prace dyplomowe magisterskie. Do konkursu można zgłaszać zarówno koncepcje architektoniczne jak i projekty obiektów planowanych do realizacji. Przesłane do Organizatora Konkursu projekty obiektów planowanych do realizacji muszą dotyczyć obiektów zlokalizowanych na terytorium Polski.

Forma opracowania prac konkursowych

"Prace konkursowe powinny zawierać minimum 1 planszę zawierającą projekt obiektu. Istnieje możliwość aby dodatkowe kryterium oceny (efektywność energetyczna i ekologia, bezpieczeństwo pożarowe, komfort wewnętrzny -akustyka i mikroklimat pomieszczeń), było przedstawione na istniejącej planszy, w formie osobnej planszy lub w formacie innym, np. prezentacja, opis etc. Przy czym uczestnik Konkursu powinien głównie skupić się na zaprezentowaniu głównego kryterium oceny pracy, tj. design budynku a dopiero później starać się zaprezentować dodatkowe kryteria oceny.

Prace zgłoszone w konkursie powinny zawierać zasadnicze plany, przekroje, wizualizacje lub zdjęcia makiety projektowanego obiektu w rozdzielczości min. 300 DPI.

Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny być zgodne z następującą specyfikacją:

 • rozmiar pracy 70 x 100 cm
 • projekt graficzny przygotowany w skali 1:1 w rozdzielczości 150 dpi
 • wszystkie czcionki zamienione na krzywe, praca spłaszczona bez warstw
 • wszystkie kolory zapisane w CMYK-u
 • projekt zapisany w jednym z formatów: PDF, TIFF, EPS, JPG
 • nazwy plików bez polskich znaków typu "ć" itp
 • każdy motyw w osobnym pliku
 • max. rozmiar wiadomości 10 Mb - jeżeli przesyłane pliki będą większych rozmiarów prosimy zaopatrzyć kolejne wiadomości tym samym tytułem
 • charakterystyka obiektu nie musi być integralną częścią planszy - max. 6000 znaków opisu
 • wypełniony formularz excel z informacjami i danymi dot. pracy konkursowej

  Zarejestruj się w konkursie


  Zarejestruj się

  Pobierz formularz zgłoszeniowy


  Pobierz formularz

  Pobierz
  regulamin


  Pobierz regulamin

  Skontaktuj się z nami

  Masz pytania ?

  konkurs@rockwool.com

  Formularz rejestracyjny

  Zarejestruj się


  Organizatorzy