Kontakt

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rejestracja a następnie nadesłanie wraz z pracą konkursową podpisanego oświadczenia.

Adres wysyłki pracy konkursowej oraz podpisanego oświadczenia:

konkurs@rockwool.com

tytuł maila: KONKURS ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT
(Uwaga! – maksymalny rozmiar wiadomości e-mail – 10 MB)

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Tomasz Weber
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
z dopiskiem KONKURS ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT.

Organizatorzy