Wcześniejsze edycje konkursu architektonicznego
"Zmień wizję w projekt"

Pierwsza edycja

2012

Druga edycja

2013

Trzecia edycja

2014

Czwarta edycja

2015

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ?

konkurs@rockwool.com