Przesyłanie pracy

1Czy formularz przesyłam wraz z pracą, czy jednak przed zgłoszeniem pracy?
Formularz dotyczący konkretnego projektu przesłany ma być razem z pracą (mailowo bądź za pośrednictwem poczty).
2Czy praca powinna być opatrzona kodem konkursowym?
Praca nie musi być opatrzona żadnym kodem. Prosimy zwrócić uwagę na to aby w przypadku nadesłania kilku plansz projektu były one czytelnie podpisane.
3Do kiedy należy przesłać prace konkursowe?
Prace konkursowe należy przesłać do 31 maja br. Decyduje data dostarczenia pracy do Organizatora.

Uczestnictwo w konkursie

1Czy uczestnikiem może być architekt (grupa architektów) nie prowadząca własnej działalności gospodarczej?
Uczestnikiem Konkursu mogą być architekci nie posiadający zarejestrowanej działalności gospodarczej, tzw. „wolni strzelcy’. Jednak muszą oni mieszkać na terytorium Polski.
2Czy w konkursie mogą brać udział studenci Architektury Wnętrz z ASP
Tak, jeśli spełniają pozostałe kryteria udziału w konkursie.
3Czy student uczelni zagranicznej może wziąć udział w konkursie?
Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą przystąpić studenci studiujący na terytorium Polski.
4Czy aby wziąć udział w konkursie należy być architektem z uprawnieniami?
Aby wziąć udział w konkursie należy być architektem posiadającym aktualne uprawnienia.
5Czy uczestnikami konkursu mogą być studenci Wzornictwa?
Zgodnie z regulaminem w konkursie mogą brać udział studenci kierunków architektonicznych (architektura, urbanistyka, itp.). Kierunek Wzornictwo to studia, bardziej plastyczne. Student Wzornictwa ma za zadanie wykonywanie projektów wizualnej strony produktów lub przedmiotów - a nie budynków. W związku z tym studenci Wzornictwa nie mogą brać udziału w konkursie.
6Czy istnieje możliwość udziału w konkursie osoby nie będącej studentem jak również nie pracującej w biurze architektonicznym? W tej chwili robię uprawninia, a skończyłem już studia.
Konkurs kierowany jest do dwóch grup: obecnych studentów wydziałów architektonicznych oraz czynnych architektów posiadających uprawnienia. Pan jest obecnie na etapie przejściowym pomiędzy tymi kategoriami. Niestety w zwiazku z tym nie może Pan brać udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ?

konkurs@rockwool.com

Formularz rejestracyjny

Zarejestruj się